Skip to main content
Esgoil Logo Background Image

Àireamhachd agus Matamataigs

Air an duilleag seo gheibh sibh lorg air goireasan co-cheangailte ri Àireamhachd agus Matamataigs.

This page houses resources relating to Numbers and Mathmatics.

Farpais-cheist Àireamhan

Farpais-cheist Àireamhan


Dè an uair a tha e?

Dè an uair a tha e?


Dè an uair a tha e? Pàirt 2

Dè an uair a tha e? Pàirt 2