Skip to main content
Esgoil Logo Background Image

Leasaich Comhairle nan Eilean Siar am pròiseact e-Cèilidh, aig àm glasaidh mar thoradh air galar lèir-sgaoilte Coronavirus, gus barrachd ciùil a thoirt a-steach do dhachaighean dhaoine, ar coimhearsnachdan a thoirt còmhla tro cheòl agus cuideachadh gus spioradan a h-uile duine a thogail aig na h-amannan duilich sin.

e-Cèilidh

Alyth McCormack

Alyth McCormack


Chloe Steele

Chloe Steele


Uilleam 'Uilly' Macleod

Uilleam 'Uilly' Macleod


Iain MacKinnon

Iain MacKinnon


Iain 'Costello' Maciver

Iain 'Costello' Maciver


Willie Campbell

Willie Campbell


e-Ceilidh nan Òg

Anna Black

Anna Black


Penny Burgess

Penny Burgess


Anna Murray

Anna Murray


Ashley MacDonald

Ashley MacDonald


Rhona Johnstone

Rhona Johnstone


Iain 'Costello' Maciver

Iain 'Costello' Maciver


Penny Burgess

Penny Burgess


e-Cèilidhean Eile

Willie, Neil, Rhona and Iain - We'll Dance

Willie, Neil, Rhona and Iain - We'll Dance


Penny & Iain - Fanaibh A-Staigh

Penny & Iain - Fanaibh A-Staigh


Lisa MacNeil - Dòchas

Lisa MacNeil - Dòchas


Mary Ann Kennedy with CBnH & SES choir - Mo Chreach ’s a Thàinig

Mary Ann Kennedy with CBnH & SES choir - Mo Chreach ’s a Thàinig


Alyth McCormack & Noel Eccle - Puirt a Beul

Alyth McCormack & Noel Eccle - Puirt a Beul