Skip to main content
Esgoil Logo Background Image

Bha Sgoil a’ Bhac, Sgoil Thunga agus Roinn Foghlam, Sgilean agus Seirbheisean Chloinne na Comhairle air leth toilichte ainmeachadh gun tèid a’ chiad oidhche ann an sreath de thachartasan gus ceud bliadhna on a sheòl am Metagama à Steòrnabhagh air an 21mh Giblean 1923 a chomharrachadh.

Chaidh a’ chiad oidhche àite aig Talla Coimhnearsnachd Chuil air Dimàirt 21 Màrt 2023 aig 7f. Bha sgoilearan a’ Bhac agus Thunga a’ taisbeanadh nan sgilean dràma, ceòl agus seinn air an àrd-ùrlar. Chaidh an sgriobt a sgrìobhadh le Coinneach Mòr MacÌomhair agus bha Coinneach a’ nochdadh air an àrd-ùrlar mar sheanchaidh air an oidhche.

Sgoil a’ Bhac, Tong School and Comhairle nan Eilean Siar’s Department of Education, Skills and Children’s Services were delighted to announce the first in a series of events to commemorate one hundred years since the Metagama sailed from Stornoway on the 21st of April 1923.

The first event took place at Coll Community Centre on Tuesday the 21st of March 2023 at 7pm. Pupils from Sgoil a’ Bhac and Tong showcased their acting, singing and musical skills in what was a memorable evening. Coinneach ‘Mòr’ MacIver produced the script and also appeared on stage in the role of ‘seanchaidh’.